Nổ hũ trực tuyến quay huong.vn (Việt Nam) Trang chủ

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn

TỔNG QUAN

Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Mã nghề: 6520121
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 3 năm (Cao đẳng), 2 năm (Trung cấp) (Đối với đào tạo theo niên chế).
Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo cụ thể.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đắng đào tạo cử nhân thực hành có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về cơ khí cắt gọt kim loại, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng kế hoạch; tham gia tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của nghề và của xã hội.

Các kiến thức sinh viên được cung cấp bao gồm:

+ Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong
ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt.

+ Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245.

+ Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công.

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu
chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
+ Phân tích được nguyên tắc và trình tự thiết kế những bộ truyền động căn
bản, thông dụng trong ngành cơ khí.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện không
đồng bộ 3 pha, phương pháp sử dụng một số loại khí cụ điện đơn giản dùng
trong máy cắt kim loại.

+ Phân tích được công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều
khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ đang sử dụng.

+ Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ.

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại đề giải quyết
một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

+ Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất.

+ Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công
nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

+ Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các
dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

+ Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia
công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

+ Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với
công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy
nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tôn thất cho con người, cho sản xuất
và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

+ Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện các kỹ năng:

+ Vẽ được bản vẽ chỉ tiết gia công và bản vẽ lắp;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phỗ biến của nghề;

+ Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy
thông dụng và cơ bản đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20
đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt
đối cho người và máy.

+ Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp
đạt cấp chính xác từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ
thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy;
+ Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và
vật gia công:

+ Thiết kế và chế tạo được chỉ tiết, thiết bị cơ khí đơn giản;

+ Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản;

+ Lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy
công cụ điều khiển số (tiện phay CNC) để gia công các loại chỉ tiết máy đạt cấp
chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật,
đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ
thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất,
kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy
phạm và kỷ luật lao động.

+ Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung trình độ tiếng Anh của Việt
Nam, trình độ tin học nâng cao hoặc tương đương.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối
với nhóm.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc theo kế hoạch.

+ Có khả năng đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện của nhóm.
– Chính trị và đạo đức:

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lồi cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân.

+ Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; có lồi sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện đề không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;

+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng – An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

+ Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vục dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

+ Kỹ thuật viên bảo trì, trực tiếp đứng máy, dây chuyền sản xuất hoặc có khả năng mở cơ sở sản xuất riêng.

+ Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học).

 

Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN HỒ SƠ

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Đồng Khởi :

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương);
  • Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng.

Hệ cao đẳng

Hệ Trung cấp

+ Với Trung Cấp Giảm 100% Học Phí

Cơ sở 1: 17A4, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre


  • Cơ hội việc làm phong phú, cùng khả năng cân bằng công việc và cuộc sống, khiến nhiều du học sinh ở lại Hà Lan sau tốt nghiệp.
  • Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh sự gắn bó giữa hai nước và tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, giáo dục, khi giao lưu với sinh viên Đại học Ngoại thương, sáng 12/12.
  • Dự án có quy mô diện tích hơn 5 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.000 học sinh mỗi năm, vừa được tỉnh trao chứng nhận đầu tư sáng nay (12/12).
  • Trường Đại học Nha Trang sẽ bỏ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, thay vào đó xét kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực.

Trả lời

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn