Nổ hũ trực tuyến quay huong.vn (Việt Nam) Trang chủ

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI

Căn cứ quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi


  • Đồng chí Phạm Hòa, UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ đến thăm và chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Thường trực […]
  • Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu lý luận chủ nghĩa […]
  • Chiều ngày 09/11/2023, LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Big […]
  • Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ, ngày 10/10/2023 của LĐLĐ huyện về việc “Phúc tra đánh giá, xếp loại hoạt động Công đoàn cơ sở […]
  • Thực hiện chương trình công tác năm 2023, nhằm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, động viên phong trào CNVCLĐ và hoạt […]

Trả lời

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn