Nổ hũ trực tuyến quay huong.vn (Việt Nam) Trang chủ

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn

TỔNG QUAN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp
Mã nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 3 năm (Cao đẳng), 2 năm (Trung cấp) (Đối với đào tạo theo niên chế).
Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo cụ thể.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Điện tử công nghiệp. Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. Biết thiết kế lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị kỹ thuật, điều khiển dây chuyền công nghệ, an toàn lao động và tổ chức sản xuất. Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức ký luật, tác phong công nghiệp; có sức khỏe tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các kiến thức sinh viên được cung cấp bao gồm:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lý.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp.

+ Trình bầy được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp.

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa.

+ Phân tích được phương pháp thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiền chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.

+ Kiến thức về công nghệ thông tin: Có chứng chỉ Tin học nâng cao.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện các kỹ năng:

+ Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành.

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề.

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý).

+ Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.

+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp.

+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc.

+ Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng.

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, trình độ tin học nâng cao hoặc tương đương.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phô thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện tử công nghiệp.

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

+ Trung thành với sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lồi sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tỉnh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đắng
làm việc tại:

– Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

– Các dây chuyền sản xuất tự động:

– Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp

– Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

– Sinh viên có cơ hội học liên thông Đại học.


Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN HỒ SƠ

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Đồng Khởi :

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương);
  • Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng.

Hệ cao đẳng

Hệ Trung cấp

+ Với Trung Cấp Giảm 100% Học Phí

Cơ sở 2: Ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre


  • Là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, em định học song bằng Tài chính – Ngân hàng để về sau làm Công nghệ tài chính có được không.
  • Trước khi trở thành thành phố lớn nhất ở Tây Nguyên, tên gọi Buôn Ma Thuột đã có từ đầu thế kỷ XX. Bạn có biết ý nghĩa của tên gọi này?.
  • Đây là chương trình nghiên cứu nâng cao kết hợp tham quan thực tế về xã hội, giáo dục và văn hóa, do Bộ Ngoại giao Mỹ đài thọ toàn bộ.
  • Cơ hội việc làm phong phú, cùng khả năng cân bằng công việc và cuộc sống, khiến nhiều du học sinh ở lại Hà Lan sau tốt nghiệp.

Trả lời

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn