Nổ hũ trực tuyến quay huong.vn (Việt Nam) Trang chủ

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn

TỔNG QUAN

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Mã nghề: 6520205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 3 năm (Cao đẳng), 2 năm (Trung cấp) (Đối với đào tạo theo niên chế).
Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo cụ thể.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Dào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí. Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. Biết thiết kế lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện lạnh đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật và an toàn lao động. Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các kiến thức sinh viên được cung cấp bao gồm:

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu câu kỹ thuật, đạt năng suât.
+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu câu kỹ thuật, đạt năng suấtt.

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thông lạnh.

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề.

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề.

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện – lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện các kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thục hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đâu vào.

+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh.

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiên điện tử trong hệ thông lạnh.

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.

+ Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình.

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng, tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện – Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

+ Tự học tập có phương pháp: tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, trình độ tin học nâng cao hoặc tương đương.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đôi với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện
của các thành viên trong nhóm.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện Chính trị, đạo đức:

+ Vận dụng được những. hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

+ Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước “Việt Nam; Quyền và nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện.

+ Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Quá trình đào tạo sinh viên sẽ được hình thành và rèn luyện Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 2. Thực hiện được các bài tập thể dục, các bài thể thao như điền kinh, cầu lông để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này.

+ Có kiến thức quân sự phố thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội, phân đội tăng cường. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” Tốt nghiệp trình độ cao đăng thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí; ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm; có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề.

+ Sinh viên có cơ hội học liên thông Đại học.


Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN HỒ SƠ

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Đồng Khởi :

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Cao đằng), Tốt nghiệp Trung học Cơ  sở (Trung cấp), (hoặc tương đương);
  • Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng.

Hệ cao đẳng

Hệ Trung cấp

+ Với Trung Cấp Giảm 100% Học Phí

+ Với Cao Đẳng Giảm 70% Học Phí

Cơ sở 2: Ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre


  • Là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, em định học song bằng Tài chính – Ngân hàng để về sau làm Công nghệ tài chính có được không.
  • Trước khi trở thành thành phố lớn nhất ở Tây Nguyên, tên gọi Buôn Ma Thuột đã có từ đầu thế kỷ XX. Bạn có biết ý nghĩa của tên gọi này?.
  • Đây là chương trình nghiên cứu nâng cao kết hợp tham quan thực tế về xã hội, giáo dục và văn hóa, do Bộ Ngoại giao Mỹ đài thọ toàn bộ.
  • Cơ hội việc làm phong phú, cùng khả năng cân bằng công việc và cuộc sống, khiến nhiều du học sinh ở lại Hà Lan sau tốt nghiệp.

Trả lời

nổ hũ trực tuyến quay huong.vn